V Mariboru nam je ponovno uspelo – obeta se dolgo pričakovana prenova dotrajane štiripasovnice med Hočami in Mariborom.

Direkcija za infrastrukturo je te dni objavila razpis za obnovo štiripasovnice Maribor – Hoče. Gre za močno obremenjen in poškodovan cestni odsek mariborske vpadnice od Hoč do Maribora, ki je bil dolgo na dnu seznama prednostnih nalog pristojnih ministrstev in služb. Kot je zapisano v razpisu, bo obnova obsegala dobre tri kilometre in pol ceste, v načrtu pa je tudi ureditev odvodnjavanja in zamenjava dotrajanih robnikov. Obnovitvena dela bodo stekla že letos.

Za obnovo močno dotrajanega dela mariborske vpadnice so si močno prizadevali v lokalnem odboru SMC Maribor in s številnimi opozorili pristojnemu ministrstvu in poslancem zagotovili, da je ta projekt končno našel mesto v letošnjem proračunu direkcije za infrastrukturo. Urejene ceste, zlasti tiste, ki predstavljajo ključne povezave mesta z zaledjem, niso samo nuja, če želimo Mariboru zagotoviti boljše možnosti za razvoj, so tudi predpogoj za višjo raven prometne varnosti in s tem kakovost bivanja.