Na listi SMC za evropske volitve tudi dva Mariborčana. Spoznajte jih!

  1. GREGOR PERIČ
  2. HELENA CVIKL
  3. JANJA SLUGA
  4. MIHA REBOLJ
  5. BRANISLAV RAJIĆ – BANE
  6. BOJANA CVAHTE
  7. VESNA UGRINOSVKI
  8. ALEŠ PRIJON

 

 

1. Gregor Perič

Gregor Perič je najmlajši poslanec poslanske skupine SMC v državnem zboru. Je 35-letni Izolan in politolog. Zelo mlad je bil aktiven v različnih nevladnih organizacijah na lokalni, državni in mednarodni ravni. Od leta 2014 je dejaven v politiki in aktiven član SMC; kot izolski podžupan se je zavzemal za oblikovanje rešitev na področjih razvoja, stanovanjske politike za mlade in zdravstvenega varstva ter usklajevanju interesov in potreb med lokalnim okoljem in državo. Junija 2018 je bil izvoljen za poslanca –  najprej je predsedoval Odboru za zadeve EU, sedaj pa je na čelu Odbora za gospodarstvo. Za Evropsko unijo pravi, da je postala tako samoumevna, da so se ji očitno nekateri pripravljeni odreči zato, da bi spoznali, kako pomembna je za vse. Pa tega še ne vedo.

 

 

 

Na vrh

2. Helena Cvikl

Helena Cvikl je dolgoletna direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem v Mariboru in visokošolska predavateljica na Univerzi v Mariboru. Je podpredsednica Mednarodnega združenja vodilnih hotelirskih šol in glavna sodnica ter članica izvršnega predsedstva Evropskega združenja turističnih šol. Je hkrati pobudnica in nosilka številnih gospodarsko in družbeno pomembnih projektov, članica strokovnih odborov in komisij doma ter v tujini. V letu 2016 je v Mariboru postavila najsodobnejši izobraževalni center gostinsko-turistične stroke, s čimer je za študente in gospodarstvo ustvarila pogoje za evropsko primerljivo osvajanje znanj in veščin v gostinsko-turistični stroki. Svoje bogate izkušnje na različnih področjih delovanja želi deliti v širši skupnosti in doprinesti k dvigu kvalitete življenja ljudi ter trajnostno naravnani Evropi. Zavzema se za enotnost in povezovanje, saj je mnenja, da kolikor smo enotni, toliko smo močni.

 

 

 

Na vrh

 

 3. Janja Sluga

Janja Sluga je naš prepoznaven obraz v poslanskih klopeh že drugi mandat. Kot diplomantka poslovne administracije je največ izkušenj pridobila na področju poslovanja kulturnih javnih zavodov v domačem okolju, v poslanskih klopeh pa je pokazala svojo širino in se v svojih razpravah dotika najrazličnejših tem. V tokratnem mandatu je posebej aktivna na področjih dela in sociale, notranjih zadev in lokalne samouprave ter kulture. Poslanstvo evropskega poslanca razume predvsem v tem, da EU približa ljudem, tako da se z njo ne bomo ukvarjali zgolj ob evropskih volitvah. Združena Evropa je civilizacijski dosežek z mnogimi prednostmi za slehernega državljana, zato si moramo vsi skupaj in vsak posebej za ta dosežek aktivno naprej boriti. Sploh državljani po prebivalstvu manjših članic.

 

 

 

 

Na vrh

4. Miha Rebolj

Miha Rebolj je nekdanja zvezda slovenskega hokeja. Dolgoletni član slovenske hokejske reprezentance se je po končani športni karieri posvetil lokalni skupnosti, občini Jesenice, kjer živi s svojo družino. Dva mandata je opravljal funkcijo podžupana, sprejel pa je tudi mesto predsednika hokejskega društva, v katerem se posveča razvoju mladih jeseniških hokejskih upov. Za kandidaturo za evropskega poslanca se je odločil, ker je mnenja, da se moramo postaviti po robu nekaterim nevarnim poskusom razdruževanja našega skupnega evropskega doma. Naša prizadevanja morajo stremeti k še močnejšemu utrjevanju evropskega načina življenja, kjer prevladujejo mir, blaginja, svoboda, varnost in človekove pravice.

 

 

 

Na vrh

5. Branislav Rajić – Bane

Branislav Rajić – Bane se opiše kot arhitekt, urbanist in oblikovalec, občasno učitelj, v prostem času mednarodni kinološki sodnik. Predvsem pa oče. Seveda ni zanemarljivo, da je že drugi mandat naš mariborski poslanec v Državnem zboru, kjer je najbolj aktiven na področjih izobraževanja in znanosti, kulture ter zunanje politike. Je predsednik Odbora Državnega zbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Evropsko unijo vidi kot rezultat vizije vseh Evropejcev, skupno domovino brez meja, ki zagotavlja varnost, pravičnost, solidarnost in družbeno urejenost.

 

Na vrh

 

 

6. Bojana Cvahte

Bojana Cvahte prihaja iz Ljubljane in je predsednica programskega odbora SMC za socialno politiko, družino in trg dela. Univerzitetna diplomirana socialna delavka in magistrica znanosti s kadrovsko-izobraževalnega področja je prehodila bogato profesionalno pot v slovenskem sodstvu, pri varuhu človekovih pravic in kot državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Svoje delovno življenje je tako posvečala človeku, njegovim potrebam, pravicam in enakim možnostim. Je avtorica številnih predavanj, prispevkov in člankov s področja socialnih zadev.  Kot poslanka v Evropskem parlamentu bi želela prispevati k večji socialni pravičnosti in enakosti med narodi, državami in ljudmi nasploh; varovanju človekovih pravic, k enakopravnosti ljudi in doslednejšem uveljavljanju vladavine prava.

 

Na vrh

 

7. Vesna Ugrinovski

Vesna Ugrinovski je univerzitetna diplomirana politologinja z bogatimi izkušnjami na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer je največ delovala na področju črpanja evropskih sredstev za okoljske projekte. Evropska unija ji ne predstavlja le večje svobode, kot je svoboda gibanja, več priložnosti v življenju ljudi in poslovnih priložnosti za podjetja, temveč tudi večjo varnost. Pri tem ima v mislih varnost v širšem smislu, poudarja pa predvsem področje varovanja okolja. Evropsko unijo vidi kot gonilo članicam, da sprejemajo ukrepe za izboljšanje kvalitete življenja ljudi na vseh področjih.

 

Na vrh

 

 

 8. Aleš Prijon

Aleš Prijon je aktualni državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor ter nekdanji predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Svoje bogate izkušnje v arhitekturni stroki je dopolnjeval v multimedijskih projektih ter gledaliških scenografijah, ter bil član umetniškega gibanja Neue slowenische kunst. Po mnenju kandidata Evropska unija državljanom predstavlja predvsem neko zagotovilo osebne in socialne varnosti. Poglabljanje evropske povezave po njegovem vodi v smer višanja kakovosti življenja vseh, tako v ekonomskem smislu, kot v smislu tradicije demokratičnih praks.

 

Na vrh