Mestni svetniki

Stranko SMC v Mestnem svetu Mestne občine Maribor v mandatnem obdobju 2014 – 2018 zastopa 6 mestnih svetnikov:

  1. mag. MARJANA BRAVC
  2. mag. HELENA KUJUNDŽIČ LUKAČEK
  3. ANDREJ ŠPENGA
  4. dr. TINA TOMAŽIČ
  5. SIMON TRPIN
  6. DAMIR OREHOVEC

mag. Marjana Bravc

IMG_1776-m

Letnica rojstva:
Izobrazba:
Poklic:

Delovna telesa:

 

Pišite mi

Na vrh

mag. Helena Kujundžič Lukaček

image001

Volilna enota: 7 volilna enota Maribor
Volilni okraj: 10 volilni okraj Maribor
Letnica rojstva: 1966
Izobrazba: magistrica znanosti
Poklic: pravnica, diplomirana upravna org.dela

Delovna telesa: mestna svetnica

 

Zakaj ste se odločili za delovanje v LO SMC Maribor?

V stranki SMC sem srečala delovno zagnane pozitivno naravnane ljudi, ki stalno iščejo boljše rešitve, da bo pri nas jutri bolje. Njihovo vodilo političnega delovanja je bilo: pravna država, inovativnost, trajnostni razvoj, družbena odgovornost in človekovo dostojanstvo. Odločila sem se in postala del te skupine kjer je vsak posameznik opažen in sprejet. Danes pa skupaj tkemo našo boljšo in lepšo prihodnost. Morda še v naši skupini manjkaš prav ti !

 

Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati ?

V mestu Maribor je veliko ljudi brezposelnih. To me neizmerno žalosti, da je država v preteklih letih to sploh dopustila. Težav ni reševala, ko se je tovrstne težave dalo lažje reševati in še niso dosegle take razsežnosti kot danes. Zato se bom poleg ostalih področij kot so sociala, mladina na področju gospodarstva najbolj angažirala.

 

Kaj dobrega počnete za vašo skupnost?

Sem mestna svetnica kjer tekoče spremljam problematiko Mestne občine Maribor in na mestnem svetu podajem predloge in opozarjam župana MOM na nezavidljivo stanje v mestu na različnih področjih.

S strani mestneg sveta sem izvoljena predstavnica delovne skupine za urejanje celostne problematike v zvezi z delovanjem žičniških sistemov in spremljajoče infrastrukture na mariborskem Pohorju.

V mestni četrti Radvanje delujem v svetu Mestne četrti in odboru za socialo. Veliko ur brezplačnega svetovanja na finančnem, kadrovskem, psihološkem ter izobraževalnem področju pa podarim ljudem, ki to v svoji stiski potrebujejo.

Pišite mi

Na vrh

Andrej Špenga

IMG_1838-m

Letnica rojstva:
Izobrazba:
Poklic:

Delovna telesa:

 

Pišite mi

Na vrh

dr. Tina Tomažič

IMG_1770-m

Volilna enota: 7
Volilni okraj: 5
Letnica rojstva: 1975
Izobrazba- poklic: univ. dipl. ekon., magistra ekonomskih in poslovnih ved, doktorica informacijskih in komunikacijskih znanosti
Delo: Univerza v Mariboru, FERI

Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Sem Mariborčanka in Maribor imam srčno rada. Za kandidaturo sem se odločila, saj želim, da mesto dobi nov zagon in bom k temu z veseljem prispevala svoje znanje, energijo in čas. Maribor mora postati mesto ponosnih in zadovoljnih ljudi vseh generacij!

Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?

Sem predsednica Odbora za mladino, šolstvo in šport v sklopu Mestnega sveta Mestne občine Maribor, zato se nameravam najbolj angažirati predvsem na področju mladine, šolstva in športa. Še posebej pa se bom zavzemala, da Športni center Pohorje ne bo propadel, saj sem že kot otrok zelo rada smučala na Pohorju, kjer sem tudi tekmovala in kasneje smučanje poučevala.

Kaj dobrega počnete za vašo skupnost?

  • Sem članica Mestnega sveta MOM;
  • Sem predsednica Odbora za mladino, šolstvo in šport v sklopu Mestnega sveta MOM;
  • Sem svetnica mestne četrti Koroška vrata;
  • Sem aktivna rotarijka, članica Rotary kluba Maribor Grad, kljer sodelujem pri različnih dobrodelnih prireditvah.

 

Pišite mi

Na vrh

Simon Trpin

IMG_1755-m

Volilna enota: 7
Volilni okraj: 8
Letnica rojstva: 1975
Izobrazba: doktor medicine
Poklic: specialist oftalmolog

Delovna telesa: PO zdravstvo, PO socialna politika, pokojninski sistem, trg dela

Zakaj ste se odločili za delovanje v LO SMC Maribor?

Za delovanje v LO SMC Maribor sem se odločil, ker smo danes v Mariboru v prelomnem trenutku in sem prepričan, da lahko le pošteni ljudje brez obremenjujoče preteklosti naredijo preobrat in mesto z novimi idejami in strokovnim delovanjem ponovno naredijo uspešno!

Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?

Predvsem na področju organizacije zdravstva, s katerim sem tudi poklicno povezan.

Kaj dobrega počnete za vašo skupnost?

Večkrat letno opravljam brezplačne specialistične zdravstvene preglede za socialno ogrožene bolnike ter se udeležujem lokalnih čistilnih akcij.

 

Pišite mi

Na vrh

Damir Orehovec

IMG_1751-m

Letnica rojstva:
Izobrazba:
Poklic:

Delovna telesa:

 

Pišite mi

Na vrh