Občinski svetniki

Občina Starše

  1. TEJA LORGER občinska svetnica
  2. STANISLAV GREIFONER občinski svetnik

Občina Hoče Slivnica

  1. ZDRAVKO ČUFAR občinski svetnik

Občina Miklavž

  1. EDVARD ŠKRABL občinski svetnik
  2. ZDRAVKO LAMOT Občinski svetnik

Občina Rače Fram

  1. OLJA SALESIN občinska svetnica
  2. ZORAN PERDIJA občinski svetnik

Teja Lorger

Volilna enota: Maribor
Volilni okraj: 6. volilni okraj
Letnica rojstva: 1984
Izobrazba: Profesorica pedagogike in sociologije, doktorat s področja pedagoških znanosti
Poklic: Učiteljica
Delo: Poučevanje

Zakaj ste se odločili za kandidaturo?
Za kandidaturo sem se odločila, ker želim prispevati k razvoju in napredku občine Starše. Prepričana sem, da je sodelovanje občinskih organov s civilno družbo na osnovi odrtega dialoga izredno pomembno za doseganje kompromisov, ki lahko vodijo v zastavljanje in posledično realizacijo skupnih ciljev.
Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?
Predvsem na področju predšolskih in šoloobveznih otrok ter prometne infrastrukture.
Kaj dobrega počnete za vašo skupnost?
Udeležujem se dobrodelnih akcij in aktivnosti za izboljšanje kvalitete življenja posameznikov.

 

 

Pišite mi

Na vrh

Stanislav Greifoner

Letnica rojstva:
Izobrazba:
Poklic:

Delovna telesa:

 

Pišite mi

Na vrh

Zdravko Čufar

IMG_1788-m

Letnica rojstva:
Izobrazba:
Poklic:

Delovna telesa:

 

Pišite mi

Na vrh

Edvard Škrabl

IMG_1764-m

Letnica rojstva:
Izobrazba:
Poklic:

Delovna telesa:

 

Pišite mi

Na vrh

Zdravko Lamot

IMG_1761-m

Letnica rojstva:
Izobrazba:
Poklic:

Delovna telesa:

 

Pišite mi

Na vrh

Olja Salesin

IMG_1780

Volilna enota: Občina Rače – Fram
Volilni okraj: Morje
Letnica rojstva: 1967
Izobrazba: univerzitetna diplomirana pravnica
Poklic: pravnica
Delo: samostojna podjetnica

Zakaj ste se odločili za kandidaturo?
Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?
Najbolj se angažiram na področju pravne države ter okolja in prostora, sodelujem pa tudi na gospodarskem področju.
Kaj dobrega počnete za vašo skupnost?

 

 

Pišite mi

Na vrh

Zoran Perdija

IMG_1795-m

Letnica rojstva: 1970
Izobrazba: specialist managementa, diplomirani ekonomist
Poklic: management podjetja
Delovna telesa: odbor za gospodarstvo, prostorsko planiranje in komunalo

Zakaj ste se odločili za kandidaturo?
Želim biti aktivni udeleženec pri kreiranju tekoče politike občine v kateri imam stalno prebivališče še posebej na področju gospodarstva, prostorskega planiranja in komunale. Menim da z svojim znanjem in izkušnjami lahko pridonesem k boljšemu razvoju občine na tem področju, s tem pa kakovostnejšemu življenju sebi in svoji družini ter vsem sokrajanom občine Rače – Fram.
Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?
Najbolj se nameravam aktivirati na področju razvoja lokalnega gospodarstva z poudarkom na spodbujanju podjetništva, zagotavljanju novih poslovnih lokacij ter razvoju kmetijstva, gozdarstva in podeželja nasploh.
Kaj dobrega počnete za vašo skupnost?
Zaupanje skupnosti za mandat občinskega svetnika, ki mi je bil dodeljen želim opravičiti z svojo aktivno soudeležbo pri različnih občinskih dogodkih pri čemer si želim prisluhniti čim širšemu lokalnemu prebivalstvu, njihovimi pripombami, nasveti in željami za boljše življenje ter seveda njihova pričakovanja v čim večji meri v okvirju občinskega sveta tudi uresničiti.

 

 

Pišite mi

Na vrh