Odbori in komisije

Odbor za komunalne in gospodarske javne službe
Vitor Zečič – član

Odbor za gospodarstvo
mag. Marjana Bravc – podpredsednica
email: marjana.bravc@maribor.si

Odbor za finance
mag. Helena Kujundžič Lukaček – članica

Odbor za socialo in zdravstvo
Simon Trpin – član

Odbor za kmetijstvo in celostni razvoj podeželja
mag. Helena Kujundžič Lukaček – predsednica
email: helena.kujundziclukacek@maribor.si

Odbor za mladino, šolstvo in šport
dr. Tina Tomažič – predsednica
email: tina.tomazic@maribor.si

Statutarno pravna komisija
mag. Marjana Bravc – članica

Komisija za priznanja in nagrade
Žana Tischler – članica

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
mag. Helena Kujundžič Lukaček – članica